RSS

Гьинава

Къазва  хабар  жив  хьиз  къайи  рикIи завай  яр гьинавa?
Хура ашкъид  цуьк ахъайна  бегьер  тагай тар гьинава?
 
Чиг    акахьай   чаравилин   къайи    гарар   къарагънава,
РикIин  къене  цIукIваривни  ифир тахьай  хьар гьинава?
 
Хвена вилив рехъ канидан  чар  гъилеваз  кIел тежезвай, 
Вилин  нагъвад  гел  тунавай ярдиз  рагай  чар гьинава?
 
Мажнун  хьана  рикI  рекьера  Лейли  лагьай яр жагъуриз,
Суван   пелел   кучуднавай  зи  ашкъидин   цIар  гьинава?
 
Мекъи зулун  гар  галукьай  хъипи  пеш  хьиз  рикI юзуриз,
Ашкъ лагьайла рикI хъуьтуьл яз вилел алай хар гьинава?
 
Ашкъидин  цIу  кузвай рикIиз тIал  рекьидай дарман авач,
Мугьуббатдин  дагъ  кьван  авай канивилин пар гьинава?
 
РикIин  хурал  цар – цар   гузва  ашкъид  зарди канибурун,
Сархан   вуна  тариф авур  мугьуббатдин  зар  гьинава? 
Advertisements
 
 

Герек

Ашкъид рекье экъвена  рикI, муьгьуббатдиз   дарман  герек.
РикIин    къене   ягъазавай     цIайлапандин  тIурфан  герек.
 
Муьгьуьббат  са   хару  цуьк  я, адан  хатур  хаз  тахьурай,
КIанивилин  багъдин  юкьвал   цуькверикай   карван    герек.
 
Уьмуьрдин рехъ са цIарцIаваз ашкъид къадир хуьн паталди,
Муьгьуьббатдин   тIаларикай   суза   чIугвай   инсан  герек.
 
ГьикI чидай къван кьиляй-кьилиз са  уьмуьрдин имтагьан я,
КIанивилин   сир   жагъуриз    фани    чилел    аман    герек.
 
Хьун   тавурай   ашкъид  рекъе  гьич  садани  рикIиз  дуван,
Ащкъид  суза  сагъ  жен  патал  уьмуьдиз тай заман герек.
 
Кьисмет   ая,  первердигар  канибурун    рикI  шад   хьурай,
Муьгьуьббатдив рикI рам авур, рикIин патав султан герек.
 
Эх   ая   чан,   гьикъван     тIалар    ава   рикIиз  и  дуьняда.
Вилиз    акур  тIалар  кхьиз,  рикIин   юлдаш  Сархан  герек.
 
Image

Пад жеда хъи

пад жеда хъи

 

Пад жеда хьи

РикIе    авай   гафар    лугьуз,   рикI  сузада  пад  жеда  хьи.
Пара хьайтIа ихьтин дердер  уьмуьрд  эхир  фад  жеда хьи.
 
Кар  чизвачир, рехъ  чизвачир,  кула   кьунвай пар чизвачир,
ЧIуру  касдин  рекьин   юкьвал чIуру  фикир  къад  жеда хьи.
 
Мерд   инсанриз  дуьнядин  чарх  терсеба я, бахт чIуру  яз,
ЛаматIбурухъ  цIигел  хьайи  язухд  уьмуьр  хвад  жеда хьи.
 
Виш   авайдаз   виш  тIал  жеда пулдив  дердер кьезиларда,
Чарх  элкъвена са дерд хьайтIа кесибд йигар  дад жеда хьи.
 
Какур   рекъяй  фад  фидайбур,  эхир  куьне  рехъ  квадарда,
Рехъ  чин  тийиз  вич  квадарна,   рикIевайбур  яд жеда хьи.
 
Уьмуьрдин  сир чир хьанайтIа дердин дарман жагъурдачир,
Амачирдаз    фикир   чIуриз,  чандавай   рикI  сад жеда  хьи.
 
Лагь     кван   вуна    вуч   ийин   за  иман квахьай заманада,
Гьар са кIвалах туьквей чIавуз Сарханан рикI шад жеда хьи.
 
Image

Чан Диде Я

чан диде я

 

Чан Диде Я

Вил   ахъайна   дуьня   акваз  чан   гузавай    чан  Диде  я.
Диде   лугьуз  балад  мецел   ч1ал  гъизавай  чан  Диде  я.
 
Бурж   амукьда  и  дуьняда  чан   гайитIан  дидед  рекъел,
Гьар са тIалдиз  тебиб  хьана тан хуьзавай  чан  Диде я.
 
Виле   накъвар   хара   жеда  атай  чIавуз  лайладин   ван,
Балад   уьмуьр   вичин   кула пар  хьиз  авай  чан  Диде  я.
 
Хьурай  къадир   веледариз   къуй   дидедин   гьар  береда,
Чаз  дуьняда  гьахъ женнетдин рехъ чирзавай чан Диде я.
 
Са   касдизни  уьмуьр   гьич   диде  авачиз  несиб  тахьуй,
Балад  уьмуьр  дуьз  тахьайла рикI  тIарзавай чан Диде я.
 
Уьмуьр  фена  жив  хьанавай  а  ч1арариз   кьий   ви  рехи,
Чи   дуьнядиз  нав  хьиз  михьи  рагъ  жезавай чан  Диде я.
 
Заз   Сарханаз  авач  гьунар  диде  гафунин  мана   лугьуз,
Вичин тIварцIел гьахъ кIалубрин сир хуьз авай чан Диде я.
 
Image

ГьикI кхьида

гьик1 кхьида